FONTOS! Már most szerdától igényelheted az egyszeri 45.000 forintos támogatást! Szinte bármire el lehet költeni! Itt az igénylő lap! Osszátok, hogy senki ne maradjon le erről!

Hirdetés

FONTOS!!!! Már szerdától igényelhető az egyszeri 45 ezer forintos támogatás! Minden évben 1-szer megkaphatja ha megfelel a feltételeknek! Szinte bármire lehet költeni!!!! ITT A LETÖLTHETŐ KÉRELEM, AMIVEL IGÉNYELHETI >>

Ön hallott már erről? Egyszeri 45 ezer forintos támogatás igényelhető 2018-ban szinte bármire! Vigyázz, mert évente csak 1-szer jár! ITT A LETÖLTHETŐ KÉRELEM, AMIVEL IGÉNYELHETED

Nyugellátásban részesülő ügyfél, rendkívüli élet- és szociális helyzetére hivatkozással egyszeri segély kérelemmel fordulhat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez.

Kérelmében hivatkozhat nehéz körülményeire, egészségi állapotára, életkorára, közeli hozzátartozó halálesetére, havi kiadásainak aránytalan emelkedésére, természeti katasztrófa miatt fennálló súlyos élethelyzetére, saját háztartásában nevelt kiskorú vagy tanulmányokat folytató gyermek/ek eltartásának nehézségeire, alacsony nyugellátására.

HirdetésKi jogosult az eljárásra?Öregségi nyugdíjban, hozzátartozói ellátásban (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugdíj, özvegyi járadék, mezőgazdasági szövetkezeti járadék) részesülő személy, továbbá meghatalmazottja, törvényes képviselője.

Milyen adatokat kell megadni?Az igénylő – az igénybejelentőlap kitöltésével – megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.Milyen iratok szükségesek?

Nincsen kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?Az egyszeri segély iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.Hol intézhetem el?A kérelem benyújtható az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnál, vagy a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél.

Ügyintézés határidejeAz ügyintézési határidő huszonkét munkanap.

Jogorvoslati lehetőségA méltányossági jogkörben – az egyszeri segély engedélyezése tárgyában – hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

HirdetésAmit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor.

A kérelmet az ONYF honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.).

Forrás: budapest1873.net