Mihály Arkangyal Védelmi Áldása – Fogadd el az Arkangyal Áldását és Védelmét!

Mihály Arkangyal védelme

Mihály Arkangyal a legmegfelelőbb égi segítőnk, ha védelemre van szükségünk. Fordulhatsz hozzá keresetlen szavakkal, csak egyszerűen úgy, mintha egy jelen lévő barátodhoz beszélnél. Meg fog érteni, ha nem kiművelt, irodalmi stílusban beszélsz hozzá, hiszen a legtisztább szeretettel van feléd!

Ha nem jutnak eszedbe szavak, használd az alábbi gondolatokat!
1. Általános védelem kérése

Szeretett Mihály Arkangyal!A Vagyok aki Vagyok nevében hívom a fény seregeinek oltalmát.A Teremtő nevében és a Teremtő Szeretetének Hatalmával,kérlek Mihály Arkangyal Szabadíts meg engem az ártó erőktől.Hass át Isten szeretetének izzó, tisztító lángjával,hogy a gonosz erőitől megszabaduljak.Védj meg engem és a szeretetteimet,fényes kardod erejével és égi hatalmaddal.Védj körül kék-fehér gyémánt pajzsoddal egész nap,Hogy biztonságba legyek, a negatív erőktől és ártó szándékoktól!Most és a jövőben, Szent Krisztusi Énem nevében kérem eztÉs hálásan elfogadom, köszönöm

Hirdetés2. Keresztény ima:

Szent Mihály ArkangyalVédelmezz minket a küzdelemben,a sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk.Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten.Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi szellemeket,akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.Ámen
3. Fohász Mihály arkangyalhoz

A VAGYOK, AKI VAGYOK és Jézus Krisztus nevében az ÉN VAGYOK Jelenlétemet hívom, hogy áradjon szét a LESZEK, AKI LESZEK Jelenlétemben, aki ÉN VAGYOK, és mondja ezt a fohászt teljes erővel. Szeretett Mihály Arkangyalt és Hűséget hívom, hogy oltalmazzatok az elektromos kék fényű szárnyaitokkal és zúzzatok össze, alakítsatok át minden nem tökéletes energiát, sötét erőt, beleértve…(Személyes kérés helye)

1. Mihály Arkangyal a lángod oly kék,mint a felettünk ragyogó ég.Veled egyként a fényed tölt fel,dicső csodákat fedezek fel.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább.Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

2. Mihály Arkangyal, a védelmeddelörökre kék pajzsod alatt élhetek,megvédve az éj lényeitől,ha az elektromos kék fényed szférájában maradok veled.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább,Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

3. Mihály Arkangyal, mekkora erőt jelent,ha angyalok millióinak éneke zeng,felemésztve a kétség és félelem démonjait,Mihály Arkangyal, a Jelenléted felszabadít.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább.Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

Hirdetés4. Mihály Arkangyal, ki Isten akaratát képviseled,az Ő fényét hozd nekünk a Földre,hogy Isten akaratából minden élettel együtt szárnyaljunk,hisz az énünkön való túllépés a szent jogunk.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább.Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

Mihály Arkangyal

Angyalokkal emelkedem,ahogy TÖBBRE törekedem.Az angyalok valósak,szeretetükkel gyógyítanak.A békét hozzák el,a konfliktusok végével.A fény angyalaivalúj magasságokba jutunk el.

Az angyali szárnyak suhogásamily öröm, melynek nincsen párja.Még az anyag is énekel,melyre minden atom zengve felel,az angyali szárnyak hangjaa harmóniát fenntartja.

4. Ima Mihály Arkangyalhoz

Mihály arkangyal, ki olyan vagy, mint IstenJöjj el most énhozzám, tisztítsd meg a szívemIsteni Fényesség, mit elhozol magaddalSzent tűzzel megtisztul minden igaztalanKardodnak sugara utat mutat nékemHa teveled vagyok nincsen mitől félnemMutass rá fényeddel isteni ValómraTudatom megnyíljon minden igaz szóraSegítsd fejlődésem, tisztítsd meg utamatHitem megtart engem kitárt szárnyad alattMeglátom most veled szellemi egységemA Fény családjához tartozva így kérem:Magamhoz veszem most fénylő hatalmamatFénykardot kezembe angyalok adjanakMihály ereje van most az én szívembenHittel, bátorsággal Ővéle cselekszemÍgy beteljesítem a szent AkaratotMegtisztítom lelkem minden teher alól!

HirdetésMihály segíts!
5. Szent Mihály ima

XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán elleni harcban.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Ha Neked is van fohászod vagy imád Mihály arkangyalhoz, akkor oszd meg velünk a hozzászólásokban!