Rengeteg pénz jár a szülés után MINDEN családnak,akkor is ha az anyukának nem volt munkahelye! A legtöbben a feléről sem tudnak! Itt a lista : ezek a pénzek, támogatások mind járnak szülés után:

Hirdetés


Fontos kérdés, ha valaki olyan helyzetben van, hogy gyermeket szeretne vállalni, de nincs vagy nem volt munkahelye. A legjobban azok járnak, akiknek van bejelentett munkahelye, mert akkor kapja a biztosítotti jogviszonya utáni ellátásokat. Ha nem volta szülés előtti két évben összesen egy év, amíg fizetve voltak a járulékok, akkor csak az állami támogatásokra és juttatásokra számíthat, ami nagyon kevés.

A gyermekek után járó ellátásoknak két nagy csoportja van. Vannak a biztosítotti jogviszonyhoz kapcsolódó járandóságok, amik összege attól függ, mekkora bejelentett munkabére volt valakinek, és vannak az alanyi jogon járó, az állam által biztosított ellátások.

HirdetésA biztosítotti jogviszonyt megkövetelő ellátások azalábbiak:

gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyerek után, aminek összege úgy alakul, mint a sima táppénz, 60 % ha otthon, illetve 50 %- ha kórházban ápolják a gyermeket

CSED (volt tgys, 2015.január 1-től lett CSED) ha születést megelőző két évben összesen volt 365 biztosítotti nap. A CSED a szülési szabadság idejére jár, ami 24 hét. Összege a fizetés függvénye, mert annak 70%át számolják.

GYED, ha születést megelőző két évben összesen volt 365 biztosítotti nap.(beleszámít a CSED ideje is, ha az alatt szűnt meg a munkaviszonya) A CSED lejárta után folyósítják, illetve annak megfelelő idő után. A CSED 168 napra jár, ezért ennyi nap után a gyermek 2 éves koráig jár és a GYED összegét úgy számolják, mint a CSED-et, de maximuma a minimálbér 2X-esének 70%-a (2017-ben 178.710.-Ft)

gyermekek után járó pótszabi meg az apaszabi: 16 évesnél fiatalabb 1 gyerek után 2 nap, 2 gyerek után 4 nap és ennél több gyerek után 7 nap, míg az apaszabi 5 nap, ikreknél 7 nap.

családi adókedvezmény (külön cikkben részletesen kifejtjük a szabályait, de a lényeg, hogy egy eltartott esetén 66 670 forint, két eltartottnál 83 330 forint, míg három gyereknél 220.000.-Ft az összeg, amit levonnak az adóalapból, vagy a járulékokból is)

Hirdetéselső házasok adókedvezménye: azoknak jár, amely házaspár egyik tagja legalább, először köt házasságot. Összege: az összevont adóalapot csökkenthetik 31250 Ft-tal, de csak egy évig.

Amihez nem kell biztosítotti jogviszony, vagyis bejelentett állás, azok a következő ellátások

családi pótlék: 1 gyermekre 12.200.-Ft, egyedülállónak 13.700.-Ft. 2 gyermekre 13.300.-Ft, egyedülállónak 14.800.-Ft gyermekenként. 3 vagy ennél több gyermek után 16.000.-Ft, ha egyedülálló, akkor 17.000.-Ft. Az összegek gyermekenként értendőek. Addig jár, míg a gyerek tanul, de legfeljebb 20 éves koráig. Születés után nevelési támogatás, tankötelezettségtől kezdve iskoláztatási támogatás néven kapják a családi pótlékot.

GYESA gyerek 3 éves koráig jár, és összege a nyugdíjminimum: 28.500.-Ft havonta.

anyasági támogatás, ami annak jár, aki legalább 4X vett részt terhesgondozáson. Összege az öregségi nyugdíjminimum 225%-a,ikreknél 300%-a (2017-ben 64.125.-Ft) egyszeri összeg.

Hirdetésrendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez akkor jár, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 140%-át,39.900.-Ft-ot. Az ellátás lehet természetbeni is, és egy évre állapítja meg az önkormányzat, de míg tanul a gyermek, 25 éves koráig járhat. Összege az öregségi nyugdíjminimum 22%-a (2017-ben 6270.-Ft). Aki erre jogosult, még bölcsődei étkeztetést is kérelmezhet.

babakötvény (életkezdési támogatás): Start-számla néven is ismert a babakötvény, aminek a lényege, hogy a 2005. dec.31. után született baba részére hivatalból nyitott számlára háromszor utalnak összeget, amihez 18. életéve betöltésekor juthat hozzá. Születéskor minden babának utalnak (18 évesen kb. 120 ezret kapnak meg). Hétéves és 14 éves korában utalnak a számlára azoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak vagy nevelésbe vett. Az összeget a költségvetési tv. határozza meg, de 42500.-Ft az első utalás, és ha 2017-ben születik a gyermek, akkor a első utalási összeg 42 500 forint, második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, úgy, ahogy a tavaly született gyermekeknél. A Start-számlára szülők is fizethetnek be, hogy gyűljön a pénz, egészen a 18 éves korig. Emiatt volt az, hogy minden újszülött kap adóazonosítót.

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás-óvodáztatási támogatás, önkormányzatnál igényelhető támogatás, vagyoni éslétfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzettől függően. (egy főre jutó kevesebb, mint a nyugdíjminimum) ingyenes tankönyvellátás.

Hirdetésgyermektartásdíj megelőlegezés. Ha a tartásdíjat nem lehet behajtani attól, aki a megfizetésére van kötelezve és az egy főre jutó jövedelme kevesebb, mint a nyugdíjminimum kétszerese, kérelmezni lehet a gyermektartás előlegezését.. Az önkormányzatnál kell intézni és legfeljebb három évig jár, összege a nyugdíjminimum fele. Abban az esetben, mikor a tartásdíjat nem fizeti pl. az apa, akkor a bírósági ítéletben foglaltak végrehajtását kell kérelmezni. ha a végrehajtó nem tudja letiltatni és semmit nem tud végrehajtás alá vonni, akkor kiadja a jegyzőkönyvet a behajthatatlanságról. Ezzel a jegyzőkönyvvel lehet menni a járási hivatalba intézni az előlegezési kérelmet.

Forrás: hirozon.info